Là gì

Ý chí là gì? Biểu hiện các phẩm chất cơ bản của ý chí
“Thất bại là mẹ thành công”, “Thua keo này bày keo khác”. Hai câu thành ngữ luôn chỉ sự việc thất bại, ko thành công như mong muốn đã định ra. Nhưng thua có được nản, có nên buồn, có nên tự trách mình hay ko? Tất nhiên là ko, thậm chí ta phải vui, suy nghĩ tích cực lên. Sự sáng sủa, tâm lý ko nản được kể từ ý chí. Vậy ý chí là gì? Biểu lộ các phẩm chất cơ bản của ý chí ra sao hãy cùng đi tìm hiểu cụ thể trong bài viết này nhé

Khái niệm ý chí là gì?

Ý chí là mặt năng động của ý thức, biểu thị ở năng lực thực hiện những hành động có mục tiêu, yêu cầu phải có sự nỗ lực khắc phục khó khăn bên ngoài và bên trong. Đây là một hiện tượng tâm lí, ý chí cũng là một sự phản ánh hiện thực khách quan thông qua mục tiêu của hành động, nhưng mục tiêu đó ko có sẵn nhưng được con người nhận thức một cách tự giác, mục tiêu đấy do các điều kiện của hiện thực khách quan quy định.

Ý chí là mặt năng động của ý thức, ý chí là hình thức tâm lí điều chỉnh hành vi tích cực nhất của con người, là năng lực tâm lí cho phép con người vượt qua mọi khó khăn, trở ngại để thực hiện tới cùng mục tiêu đã xác định. “Sở dĩ tương tự là vì ý chí liên kết được trong mình cả mặt năng động của trí tuệ lẫn mặt năng động của tình cảm đạo đức. “ý chí – đó là mặt hoạt động của trí tuệ và tình cảm đạo đức”.

Năng lực kiểm soát, điều chỉnh hành vi một cách có ý thức phát sinh trong hoạt động lao động. Động vật ko có ý chí. Ý chí là mặt đặc trưng của tâm lí người, bởi vì con vật chỉ thích ứng một cách thụ động với tự nhiên, còn con người bằng lao động – một loại hoạt động có ý thức – đã đoạt được và cải biến tự nhiên. Ý chí con người được tạo nên trong quá trình lao động. Ngay cả hoạt động lao động đơn giản nhất (ví dụ, việc săn bắt nguyên thủy…) cũng yêu cầu con người phải có phẩm chất ý chí nhất mực, nó tạo nên nên ở con người những phẩm chất ý chí nhất mực, Ph. Ănghen đã nói: “Nhân loại càng cách xa loài vật thì tác động của con người vào giới tự nhiên càng mang tính chất của một hoạt động có tính toán trước, thực hiện một cách có phương hướng vào những mục tiêu nhất mực, đã đề ra từ trước.

Ý chí của con người được tạo nên và chuyển đổi tuỳ theo những điều kiện xã hội – lịch sử, tùy theo những điều kiện vật chất của đời sống xã hội. Tính chất của những mục tiêu và những xúc tiến đối với hành động của con người được quyết định bởi thính họ đại diện cho quyền lợi của giai cấp nào. Xu thế của ý chí không giống nhau trong những thời đại không giống nhau và ở những đại diện của các giai cấp không giống nhau.

Trong xã hội XHCN, những quan hệ được xây dựng trên nguyên tắc giúp sức lẫn nhau, hợp tác với nhau. ở đây có sự phối hợp hài hòa giữa mục tiêu của tư nhân và mục tiêu của xã hội.

Trong lúc ý thức được mối liên hệ gắn bó mình với tập thể, tư nhân phục từng hoạt động chung của xã hội, của tập thể, bắt quyền lợi của tư nhân phục tùng những quyền lợi của dân tộc, vì vậy ko thể đặt ra cho mình những mục tiêu đối lập với những mục tiêu của tập thể.

Trị giá chân chính của ý chí ko phải chỉ ở chỗ ý chí đó như thế nào (cao hay thấp, mạnh hay yếu) nhưng trình bày ở chỗ nó hướng vào cái gì. Cho nên cần phải phân biệt mức độ ý chí (hay cường độ ý chí) với nội dung đạo đức của ý chí.

Chỉ có những ý chí được giáo dục về đạo đức mới có thể giúp con người thực hiện được những chuyển biến lớn lao trong sự nghiệp của mình.

Các phẩm chất ý chí của tư cách trong tâm lý học

Ý chí ko phải là tính chất tách rời của con người, nó liên hệ chặt chẽ với các mặt, các tính năng khác của tâm lí con người.

Nhận thức với ý chí

Nhận thức của con người hướng vào lĩnh hội, phân tích, trừu tượng hóa và nói chung hóa các tri thức tiếp thu từ môi trường xung quanh, những tri thức này được củng cố trong sự ghi nhớ và chế biến trong tư duy. Tức là nội dung của ý chí nằm trong các khái niệm, các biểu tượng do tư duy và tưởng tượng mang lại. Những tri thức này thông báo những cái có trong toàn cầu xung quanh chúng ta. Tương tự, nhận thức làm cho ý chí có nội dung. Đồng thời, ý chí là cơ chế khởi động và ức chế, ý chí còn điều chỉnh hành vi, tức là hướng một cách có ý thức vào các nỗ lực của bản thân nhằm đạt mục tiêu cần thiết. Đó là sự điều chỉnh của ý chí và hành vi, hướng một cách có ý thức sự nỗ lực trí tuệ và thể chất vào việc đạt tới mục tiêu hoặc kiềm chế hoạt động lúc cần thiết.

Lúc chúng ta nói giữa ý chí và nhận thức có quan hệ thì ko có tức là con người ta nhận thức cái gì thì hành động như thế. Nhưng con người ta một lúc đã có những suy nghĩ chín chắn về mục tiêu cuộc sống thì họ phải bằng mọi cách để đạt được mục tiêu đã đề ra, có tức là con người sẽ phải có sự nỗ lực ý chí. Trong đời sống hàng ngày chúng ta có thể gặp những người nhưng ở họ có sự hoạt động rất mạnh mẽ, trình bày sự kiên trì để vươn tới mục tiêu nhưng bản thân mục tiêu đó ko quan trọng, ko có ý nghĩa xã hội. Sự nỗ lực lớn của họ trở thành vô ích, vì họ ko nhận thức được ý nghĩa.

Ý chí với tình cảm

Tình cảm và ý chí có quan hệ mật thiết, ý chí là mặt hoạt động của tình cảm.

Trong đời sống hàng ngày, hoạt động của con người, tình cảm thực hiện vai trò kích thích hành động. Đồng thời những rung động có thể là phương tiện kìm hãm hành động. Nhưng bản thân tình cảm cũng chịu sự kiểm soát của ý chí, vì thực tiễn có lúc con người ta hành động trái ngược với tình cảm; Chẳng hạn con người ta đấu tranh với những mất mát, với sự tức giận, với thú vui, nỗi khổ v.v… làm được điều đó là nhờ ý chí.

Biểu lộ, đặc điểm các phẩm chất cơ bản của ý chí

Đó là tính mục tiêu, tính độc lập, tính quyết đoán, tính kiên trì tính tự chủ.

Tính mục tiêu

Tính mục tiêu là phẩm chất quan trọng của ý chí, đó là kỹ năng của con người biết đề ra cho hoạt động và cuộc sống của mình mục tiêu. Biết điều khiển hành vi của mình phục từng các mục tiêu – Nhưng tính mục tiêu của người lớn phụ thuộc vào toàn cầu quan và những nguyên tắc đạo đức của người đó – Tính mục tiêu còn mang tính giai cấp. Vì vậy nhưng lúc xem xét tính mục tiêu ko phải xem xét ở góc độ hình thức nhưng phải xét ở mặt nội dung.

Ví dụ: ý chí của bọn cướp của giết thịt người khác với ý chí của những người chiến sĩ cách mệnh.

Khác ở chỗ người chiến sĩ cách mệnh đã biết đặt mục tiêu là vì nhân dân vì Tổ quốc, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc…

Vì vậy, nhà trường phải thường xuyên giáo dục tư tưởng đạo đức cho học trò, tạo điều kiện cho các em trở thành người sống. làm việc có mục tiêu cao đẹp.

Tính độc lập

Đó là năng lực quyết định và thực hiện hành động đã dự kiến nhưng ko chịu tác động của người khác. Tính độc lập trình bày ở chỗ con người có thể từ bỏ ý kiến của mình để phục từng người khác (nhưng là ý kiến đúng).

Điều đáng chú ý là tính độc lập ở đây ko giống với tính ngang bướng, tính thủ cựu, tức là bất luận ý kiến của người khác đúng hay sai họ đều phủ định giữ nguyên ý kiến của mình. Tính độc lập – ko có tức là ko phục tùng ý kiến của người khác, của tập thể. Song cũng ko có tức là phải “vào hùa”, “gió chiều nào theo chiều đó” hay bắt chước một cách ko có ý thức.

Tính độc lập tạo điều kiện cho con người tạo nên được niềm tin vào sức mạnh của mình.

Tính quyết đoán

Là khả năng đưa ra được những quyết định kịp thời, ko dao động, ko phụ thuộc vào người khác.

Tính quyết đoán ko phải trình bày ở hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là những hành động có cân nhắc, có căn cứ. Con người có tính quyết đoán là có niềm tin vào sự thành công, vào sự đúng mực của những suy nghĩ của mình.

Tiền đề của tính quyết đoán là tính dũng cảm, tức là sự nhút nhát, yếu mềm thì ko thể có được tính quyết đoán. Người có tính quyết đoán xoành xoạch có hành động dứt khóat, nhanh, đúng lúc, ko dao động. Ngược lại sức ko có tính quyết đoán thường hay do dự, dao động và hành động ko đúng lúc, ko kịp thời và hay hoài nghi.

Tính dẻo dai (hay kiên trì)

Phẩm chất này được biểu thị ở kỹ năng vượt khó khăn để đạt mục tiêu không kể thời kì ngắn hay dài miễn đạt mục tiêu đặt ra. Ko bao giờ cảm thấy mỏi mệt, chán nản, những trở ngại ko làm họ nhụt chí nhưng còn làm tăng nghị lực để vượt qua khó khăn. Phẩm chất dẻo dai rất cần đối với người làm công việc giáo dục. Song chúng ta cũng cần phân biệt người có tình dẻo dai, dẻo dai khác với người có tính lì lợm, ngang bướng, kém ý chí.

Tính ngang bướng ở học trò được biểu thị rõ nhất là thái độ phản ứng của các em đối với người lớn lúc có thái độ thiếu tế nhị hoặc ở tính đỏng đảnh của đứa trẻ được gia đình nuông chiều, từ đó các em quan niệm sai về phẩm chất này, các em thẩm định tính ngang bướng, nũng nịu, đỏng đảnh là trình bày tính rắn rỏi, tính độc lập, ko dao động.

Tính tự chủ

Là khả năng làm chủ bản thân, duy trì được sự kiểm soát các hành vi của bản thân: như thắng lợi với những xúc tiến ko mong muốn, ko lành mạnh, tính tự chủ là khả năng kiểm soát, làm chủ được những xúc động, xúc cảm (sợ hãi, tức giận) xảy ra ko đúng lúc, ko cần thiết của mỗi người.

Tính tự chủ giúp con người khắc phục được tính cục cằn cũng như các trạng thái tâm lí khác (buồn chán, hoang mang, dao động, hoài nghi…), những trạng thái tâm lí này thường phát sinh trong công việc, trong quan hệ với đồng nghiệp, trong quan hệ giữa tư nhân với tư nhân.

Tính tự chủ của con người được hiểu là sự kiềm chế những xúc cảm, xúc động trong tình cảm. Lúc kiềm chế những xúc cảm đó người ta gắn liền nó với những phản ứng tiếng nói và phi tiếng nói.

Sở dĩ có những cách hiểu bó hẹp tương tự vì phẩm chất ý chí này thường biểu thị rõ nhất trong phạm vi điều khiển, điều chỉnh các xúc cảm – thực ra nó còn có khả năng điều khiển, điều chỉnh hành vi con người trong giao tiếp.

Tầm quan trọng của ý chí là gì?

Sống có Ý chí mạnh mẽ giúp con người luôn sáng sủa, tin tưởng vào công việc và cuộc sống. Thái độ sống tích cực đấy giúp chúng ta luôn chủ động, thông minh, dễ dàng gặt hái thành công và sống một cuộc đời có ý nghĩa.

Thất bại ko loại trừ bất kỳ người nào nhưng biết vượt qua thất bại, làm tiếp và hướng tới tương lai nhu yếu nghị lực sống đủ mạnh. Nếu thiếu nghị lực sống, ko những ko thể có được thành tựu nhưng còn rất dễ bi quan, khổ cực và thất bại. Cuộc đời chứa nhiều giông bão, kẻ yếu ớt rất dễ bị sóng gió cuốn đi.

Câu nói tiêu biểu của một sống có ý chí: Thắng ko kiêu bại ko nản!

Câu hịch tướng sĩ của Tào Tháo sau trận thua Xích Bích có câu: “Trên thế gian này chưa từng có một tướng nào trăm trận trăm thắng, chỉ có bại nhưng ko nản, càng bại càng dũng cảm, cho tới cuối cùng là người giành thắng lợi”.

Then chốt thành bại là ý chí?

Lúc con người cảm thấy nản lòng, ko còn đủ sức lực để tiếp tục đoạt được mục tiêu nhưng mình đã đưa ra thì ý chí chính là động lực sống cỗ vũ ý thức giúp bạn có thể đứng lên, vượt qua những thử thách khó khăn.

Ý chí giúp con người phát huy sức mạnh tới mức độ phi thường, và chúng được biểu thị dựa vào hai hình thức, đó là bên trong cùng với bên ngoài.

Ý chí góp phần đối kháng lại những sức ép tới từ xã hội bên ngoài, đồng thời kiềm chế bên trong, ko để cho những dục vọng cũng như say mê làm xấu đi thực chất tốt đẹp của một con người.

Chúng tạo điều kiện cho cuộc sống của con người ngày càng hoàn thiện và tốt đẹp hơn, song song đó là tác động một cách tích cực tới đời sống con người lẫn đời sống xã hội.

Tiêu biểu là quân sĩ Việt Nam chúng ta trong chiến tranh, từ thời Bà Hai Bà Trưng tới lúc dành được độc lập 30/4/1975. Ý chí luôn hướng về độc lập, lòng luôn nung nấu chiến tranh bảo vệ tổ quốc khỏi giai cấp thống trị độ hộ từ Phương Bắc. Chúng đã từng đồng hóa chúng ta, tẩy não nhân dân như thế nào trong suốt bao năm tương tự. Nhưng dòng màu Việt chảy trong người, ý chí của tự trọng dân tộc chính là vũ khí mạnh nhất của nhân dân ta. Đế chế Mông Cổ đánh đâu thắng đó, cả châu Âu dưới chân gặp Việt Nam 3 lần tất bại. Thực dân Pháp phe đồng minh hùng cường chiếm cứ thuộc địa nhưng Việt Nam vẫn hất cẳng tại Điện Biên Phủ 1954. Đế Quốc Mỹ bom đạn bắn phá nhân dân ta, lực lượng vượt trội về vũ khí tiềm lực kinh tế. Nhưng B52 1972 vẫn là sắt vụn miễn phí cho quân nhân chúng ta. 

Trái ngược với những người có nghị lực sống mạnh mẽ là những người ko có ý chí, hèn nhát và yếu ớt. Tuổi teen hiện giờ vẫn rất còn nhiều người chưa làm đã vội bỏ cuộc, thấy khó khăn đã nản lòng, gặp thất bại thì phá hủy và sống bất cần đời. Những người như thế thật đáng chê trách.

Làm thế nào rèn luyện ý chí?

Để rèn luyện ý chí thì các bạn phải rèn luyện ở cả ba phương diện, đó là suy nghĩ – quyết định – hành động. Cho nên để được xem là một con người có ý chí ta phải đạt được mức suy nghĩ thấu đáo – ý thức quyết đoán – hành động tự chủ. Những đức tính này phải trung hòa lẫn nhau, bởi nếu như thái quá sẽ dẫn tới có hại cho ý chí.

Trong cuộc sống vô vàn yếu tố tác động tới ý chí, chẳng hạn như tình cảm nồng nhiệt giúp bạn kiên cường hành động cũng như quyết đoán hơn; biết nhiều giúp ta suy nghĩ thấu đáo; lời khen chê giúp ta luôn ko ngừng quyết tâm vươn lên.

Tóm lại, ý chí chính là thước đó phẩm giá của mỗi con người chúng ta, nên mỗi tư nhân hãy luôn tự rèn luyện để có ý chí và nghị lực sống thật mạnh mẽ, tuyệt đối ko yếu ớt và hèn nhát.

Muốn được tương tự thì ngay từ hiện giờ các bạn hãy là chính mình, sống với những khát vọng và ước mơ, ngày ngày rèn luyện để vươn tới mục tiêu thành công nhé!

Sống trên đời phải có ý chí, mọi người thành bại đều từ ý chí chúng ta nhưng ra. Ý chí chúng ta tốt, ý chí đi lên, ý chí tà tà hệ chuỗi domino: có ý chí là sẽ sáng sủa, sáng sủa sẽ dẫn tới làm việc hiệu quả, làm việc hiệu quả sẽ hoàn thành công việc , hoàn thành công việc là thành công với mục tiêu chúng ta đặt ra.

Quân thù, công việc khó nhất của bạn thân là thắng lợi được ý chí. Việc dễ dàng nhất nhưng mang cho chúng ta thành công cũng chính là có ý chí. Khó khăn gian nan muôn trùng trước mắt cũng ko thể làm vơi ý chí trong bản thân mỗi chúng ta. Ý chí chính là chiếc chìa khóa duy nhất dẫn tới cánh cửa thành công. Kỳ vọng qua bài biết này bạn sẽ nắm rõ được khái niệm ý chí là gì? Các phẩm chất cơ bản của ý chí ra sao và rèn luyện để trở thành người có ý trí, nghị lực cao trong cuộc sống!

Bạn thấy bài viết
Ý chí là gì? Biểu lộ các phẩm chất cơ bản của ý chí
có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về
Ý chí là gì? Biểu lộ các phẩm chất cơ bản của ý chí
bên dưới để yt2byt.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II

#chí #là #gì #Biểu #hiện #các #phẩm #chất #cơ #bản #của #chí

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button